Obvestilo o zasebnosti

By submitting a request, or registering for a seminar, you allow firm M Svetovanje, Viktor Mitov s.p., Čopova ulica 1, 3310 Žalec, to collect and process the personal data transmitted. The personal data transmitted will be processed in accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data and the applicable Personal Data Protection Act.

The official person of the company is Viktor Mitov, available at e-mail: viktor@mitov.si.

The authorized person for the protection of personal data is Viktor Mitov, available at the following address: viktor@mitov.si.

DATA PROCESSING:

We collect your personal information only when this is absolutely necessary.

If you want to apply for a new project, we will ask you for your first and last name, e-mail address, phone number and company name. We need personal information to give you an easier answer. offer on your request to perform the subscribed service.

PURPOSE:

We collect personal information in accordance with the purpose for which you have provided us. We will not use the personalized personal data for any other purpose.

LEGAL BASIS:

We collect personal information based on your consent on the basis of a contract.

USE OF PERSONAL DATA:

We use personal information exclusively for the purpose for which you provided us with the information.

SAVING DATA:

You can revoke the consent to process personal data at any time. Revocation of consent does not affect the legality of data processing prior to cancellation.All other personal data in the context of contractual cooperation shall be kept in accordance with applicable law.

PERSONAL DATA TRANSMISSION:

We will not transfer personal data to third parties and we will not disclose them publicly, except for the selected contract partners, which are also bound by the General Regulation on the Protection of Personal Data. We will not transfer personal information to a third country or organization.

YOUR RIGHTS:

In accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data, you have the right to access data relating to you, the right to correct data, the right to restrict processing, the right to delete data, and the right to transfer data.

Any right under the General Regulation on the Protection of Personal Data may be enforced at any time in writing. Please provide your name, surname and e-mail address.

You can send your request to e-mail: viktor@mitov.si or by post to:

M Svetovanje, Viktor Mitov s.p.
Čopova ulica 1
3310 Žalec, Slovenia

In the event of a dispute, you have the right to file an objection with M Svetovanje, Viktor Mitov s.p. and a complaint to the Information Commissioner.

 

Obvestilo o zasebnosti:

S poslanim povpraševanjem ali prijavo na seminar omogočite podjetju M Svetovanje Viktor Mitov s.p., Čopova ulica 1, 3310 Žalec, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja je Viktor Mitov, dosegljiv na elektronskem naslovu: viktor@mitov.si .

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Viktor Mitov, dosegljiv na elektronskem naslovu: viktor@mitov.si.

OBDELAVA PODATKOV:

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno.

Če želite oddati povpraševanje ali se prijaviti na seminar, vas bomo prosili za ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in naziv podjetja. Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve.

NAMEN:

Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

PRAVNA PODLAGA:

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV:

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

SHRANJEVANJE PODATKOV:

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

VAŠE PRAVICE:

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: viktor@mitov.si ali po pošti na naslov:

M Svetovanje, Viktor Mitov s.p.
Čopova ulica 1
3310 Žalec

V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju M Svetovanje, Viktor Mitov s.p., ter pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.